Selskaber - rest- og acontoskat 20.11.2014

10. Nov 2014
HUSK fristen 20. november 2014

Årsopgørelsen for indkomståret 2013 ligger nu i selskabets digitale postkasse.

 

Selskabet skal selv hente årsopgørelsen i den digitale postkasse og foranledige indbetaling af en eventuel restskat den 20. november 2014.

Såfremt selskabet opkræves acontoskat for indkomståret 2014, forfalder 2. rate den 20. november 2014.

Samtidig har selskabet mulighed for at foretage frivillig indbetaling af skat for indkomståret 2014.

Betalingsid til ovenstående forefindes på selskabets skattemappe. 

Vi er naturligvis behjælpelig med en beregning og hvis årsopgørelsen giver anledning til spørgsmål. 

Hold dig opdateret