Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

08. Aug 2017
Ledelsen i et selskab skal have styr på, hvem der er selskabets reelle ejer, og hvori det reelle ejerskab består. Fra den 23. maj 2017 skal disse oplysninger registreres på Virk.dk. Registreringen skal være foretaget senest den 1. december.

En reel ejer er en fysisk person, der som hovedregel direkte eller indirekte besidder 25 procent eller mere af selskabets kapital eller stemmeretiigheder. Hvis der ikke er en reel ejer, eksempelvis fordi selskabets ejere hver besidder mindre end 25 procent af stemmerne og kapitalen, skal selskabets direktion registreres som selskabets reelle ejer. Det gælder også, hvis ledelsen ikke kan identificere det reelle ejerskab.

I små selskaber er der ofte sammenfald mellem selskabets umiddebare legale ejer og selskabets reelle ejer. Men hvis der eksempelvis er etableret et holdingselskab over driftsselskabet, vil der være forskel mellem driftsselskabets umiddelbare ejer og den reelle ejer. Holdingsselskabet er den legale ejer, og personen i toppen er den reelle ejer. Du skal sørge for, at begge typer ejerskab bliver registreret på Virk.dk

Hold dig opdateret