Køb og salg af virksomheder

Køb og salg af virksomheder

Lou Revision kan rådgive dig i forbindelse med køb- og salg af virksomhed.
Lou Revision hjælper dig med at planlægge salgsprocessen for at sikre dig størst muligt udbytte af salget.

I fasen inden salget bliver gennemført kan Lou Revision styre salgsprocessen, mens du fokuserer på den fortsatte drift af virksomheden.

Lou Revision kan lave en finansiel- og strategisk analyse af virksomheden, som munder ud i en fastlæggelse af værdien af virksomheden. Derudover kan Lou Revision udarbejde salgsmateriale, undersøge markedet for mulige købere samt rådgive og vejlede i forhold til skat o.l.

På den anden side kan Lou Revision også vurdere virksomheder i en købssituation og bistå den interesserede køber i forbindelse med værdiansættelse, kapitalfremskaffelse o.a.

Lou Revision er med andre ord en professionel rådgiver i sager om køb- og salg af virksomheder.

Kontaktperson


Martin Andersen, Partner
Statsautoriseret revisor
+45 5488 3102 / 2224 5143
martin@lourevision.dk
Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk
Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Hold dig opdateret