Aftale om kontrol med import af brugte biler

Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer.

En række initiativer skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstrategi, som skal identificere virksomheder, der ikke helt forstår eller følger reglerne.

Tiltagene kommer efter en stikprøve, der viste indikationer på mulige uregelmæssigheder og snyd ved import af brugte biler.

Alle partier i Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer.

En stikprøve fra Motorstyrelsen har vist tegn på, at de såkaldte selvanmeldere sætter værdien af deres køretøj for lavt ved import af brugte køretøjer, og dermed opnår de en lavere registreringsafgift.

Motorstyrelsens stikprøve kom som opfølgning på en aftale mellem Folketingets partier fra april 2019, hvor der allerede blev igangsat en række kontrolinitativer. Dengang vedtog man blandt andet at øge kontroltrykket for importerede brugte biler fra ca. 2 pct. til 10 pct., svarende til ca. 4.000 ekstra kontroller pr. år.

I samme aftale blev det fastlagt, at Motorstyrelsen skulle undersøge, om udfordringerne på eksportområdet også gjorde sig gældende ved import af brugte køretøjer.

➤   Du kan læse faktaark om stikprøveundersøgelsen her

Selvanmeldelse
I 2008 blev det muligt for registrerede autoforhandlere selv at angive værdien af deres brugte køretøjer via den såkaldte selvanmelderordning.

Fra politisk og fagligt hold har der efterfølgende været rettet en skarp kritik mod ordningen. Det er blandt andet med baggrund i en rapport fra Statsrevisorerne tilbage i oktober 2018, som afdækkede massiv svindel på området

Vedtaget i aftalen om import af brugte biler
Kontrollen strammes nu på området, og der er opnået enighed om at:

  • Øge kontroltrykket med import af brugte biler fra 10 til 15 pct., svarende til ca. 3.000 ekstra kontroller årligt.
  • Toldsynets gyldighed reduceres fra et år til fire uger.
  • Nedsætte fradrag og tillæg for et køretøjs stand på både import og eksport af brugte køretøjer fra 5 pct. til 2 pct.
  • Fastholde forlængelsen af den såkaldte kravlegårdsordning, så nye selvanmeldervirksomheder følges i seks måneder.

Herudover er det aftalt, at en ny tidsfrist for anmodning om beregning af leasingkøretøjs værditab, skal medvirke til at sikre mere korrekt afgift.

FAKTA: Selvangiverordningen

I 2008 blev det muligt for registrerede autoforhandlere selv at angive værdien af deres brugte køretøjer. Registrerede autoforhandlere havde tidligere alene mulighed for at afregne registreringsafgift for nye køretøjer månedsvist bagud til SKAT efter SKATs værdifastsættelse.

I dag er ca. 1.200 autoforhandlere, eksportører og leasingselskaber registrerede og anvender ordningen (selvanmelderordningen).

Hjemlen til selvanmelderordningen fremgår af registreringsafgiftslovens § 14, hvorefter en virksomhed under nærmere betingelser kan registreres hos Skatteforvaltningen som såkaldt selvanmelder. Det medfører, at virksomheden selv kan gennemføre en række ekspeditioner, som ellers foretages af Motorstyrelsen. Selvanmeldere skal angive afgiften af et køretøj, angive godtgørelsen af afgift ved eksport af køretøjer og periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af.

En selvanmelder skal stille en sikkerhed på min. 500.000 kr., for betaling af afgifter efter registreringsafgiftsloven m.v. Ved en lovændring af registreringsafgiftsloven i 2017, jf. lov nr. 1195 af 14. november 2017, blev der indført hjemmel til at indføre en trappemodel, hvor sikkerhedsstillelsen for den enkelte selvanmelder skal stå mål med størrelsen af det afgiftstilsvar, som selvanmelderen hæfter for, og hjemmel til at sikkerhedsstillelsen samtidig kan justeres løbende efter aktiviteten i virksomheden m.v.

Spørg en ekspert

Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os