Beskatning ved udlejning af sommerhus

Lejer du dit sommerhus ud? Når du udlejer dit private sommerhus, skal du beskattes af lejeindtægten ligesom enhver anden indtægt. Du har to muligheder for opgørelse af det overskud du skal beskattes af. Læs mere her, hvor vi viser konkrete eksempler på beskatning.

Bundfradragsmetoden
Når du udlejer dit sommerhus uden hjælp fra bureau, er de første 11.200 kr. af beskatningsgrundlaget skattefrie. Beskatningsgrundlaget opgør du ved af medtage af lejeindtægt med tillæg af indtægter for el, vand, gas, rengøring etc. Det skattefrie bundfradrag 11.200 kr. er gældende for 2019, og opjusteres lidt hvert år. Du opnår et fuldt bundfradrag, selv om du køber eller sælger boligen i løbet af året.

Udlejer du dit sommerhus via et bureau, så er der et bundfradrag på 40.900 kr. (2019), hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere, hvor bundfradraget var 21.900 kr.

Efter bundfradraget får du yderligere et fradrag på 40%, som skal kompensere dig for dine udgifter vedrørende sommerhuset. Dette er en fordel for mange, da den enkelte ikke behøver at holde regnskab med udgifterne.

Tilbage er et skattepligtigt beløb, hvor skattesatsen ca. er 34 % Den eksakte skatteprocent afhænger af din samlede kapitalindkomst.

Herunder ser du to konkrete eksempler på udregning efter bundfradragsmetoden:

Privat udlejning af sommerhus – skatteeksempel

Lejeindtægt inkl. el, vand, gas, rengøring etc. kr. 60.000
Bundfradrag (2019) kr. -11.200
Grundlag før 40% fradrag kr. 48.800
Fradrag, 40% kr. -19.520
Beskatningsgrundlag kr. 29.280
Skat til betaling, 34% af 29.280 kr. 9.955
Det har du tilbage efter beskatning excl. egne omkostninger (60.000 – 9.955) kr. 50.045

Udlejning af sommerhus via bureau- skatteeksempel

Lejeindtægt inkl. el, vand, gas, rengøring etc. kr. 60.000
Bundfradrag (2019) kr. -40.900
Grundlag før 40% fradrag kr. 19.100
Fradrag, 40% kr. -7.640
Beskatningsgrundlag kr. 11.460
Skat til betaling, 34% af 11.460 kr. 3.900
Det har du tilbage efter beskatning excl. egne omkostninger (60.000 – 3.900) kr. 56.100

Ud over beskatning med 34%, skal du betale ejendomsværdiskat for hele året.

Regnskabsmetoden
Beskatning af udlejning af sommerhus, kan også opgøres efter regnskabsmetoden.
Ved denne metode opgøres overskuddet, som forskellen mellem de faktiske indtægter og de faktiske driftsudgifter. Det betyder at der skal føres regnskab for udlejningen, hvilket med fordel kan gøre ved hjælp af en særskilt bankkonto, herudfra opstille regnskab.

De faktiske lejeindtægter omfatter lejeindtægt med tillæg for betaling af el, vand, gas, rengøring etc.
De faktiske udgifter er en forholdsvis andel af udgifter til vedligeholdelse, forbrugsafgifter, ejendomsskat, forsikringer, kontingent til grundejerforening samt udgifter til annoncer, provision til bureau og rådgivning fra revisor mm.

Hvis du anvender regnskabsmetoden, skal du alene betale ejendomsværdiskat for den periode hvor sommerhuset ikke er udlejet.

Hvilken metode skal du vælge?
Skat for udlejning af sommerhus kan altså opgøres ved bundfradragsmetoden eller regnskabsmetoden. Og hvad skal du vælge? Det er individuelt. Jo større udgifter, og udlejning af dit sommerhus i større omfang, så taler det for anvendelse af regnskabsmetoden.

Mange foretrækker bundfradragsmetoden, da den er enkel. Her skal du ikke gemme kvitteringer for afholdte udgifter og beregningen er gennemskuelig. Sker udlejning via bureau, er bundfradrag større, og overskuddet bliver automatisk indberettet til SKAT.

Det er muligt at skifte fra bundfradragsmetode til regnskabsmetode, men ikke den anden vej.

Der kan være særlige forhold du skal være opmærksom på ved fortjeneste ved salg af sommerhus.

Vi ved, at skattereglerne kan være svære at gennemskue, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har behov for vejledning.

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os