Bliver man beskattet af fribilletter til fodboldkampe fra sin arbejdsgiver?

Nykøbing FC får ofte spørgsmål fra deres tilskuere til fodboldkampene, da flere har modtaget fribilletter til kampene fra deres arbejdsgiver, som er sponsor i klubben. Mange vil gerne vide om der skal foretages beskatning af disse fribilletter som et personalegode, og om i tilfælde af, at der ved et af Nykøbing FC´s fodboldarrangementer serveres drikkevarer, også skal ske eventuel beskatning som personalegode?

For at få svar på de spørgsmål har klubbens direktør Axel Castenschiold fra Nykøbing FC sat Peter Kamper fra Lou Revision i stævne på stadion, for at få ham til at fortælle om reglerne på området

Reglerne på området
Der er som udgangspunkt tale om et personalegode, der har en økonomisk værdi, og som derfor skal beskattes hos medarbejderen med den værdi godet kan opgøres til.

Men, der er som regel aldrig nogen regel uden en række undtagelser, hvorefter nogle personalegoder er skattefrie for medarbejderne.

Er man ansat i en virksomhed, som sponserer NFC så modtager denne virksomhed billetter til NFC´s kampe.
Med sponsoratet følger typisk et sæsonkort, fribilletter, fri deltagelse i spisning før kampstart m.v. Og netop disse muligheder for at deltage som medarbejder ved NFC´s kampe er et skattefrit personalegode, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Billetterne skal være en tillægsydelse til en sponsorkontrakt, som den ansattes arbejdsgiver har indgået.
2. Reklameværdien skal udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen. Det vil sige, tillægsydelserne skal have en underordnet værdi i forhold til hovedydelsens værdi.
3. Du skal være ansat i den sponsorerende virksomhed. Det er ikke nok, at man sidder i bestyrelsen eller er konsulent i virksomheden.

Hvis det altså forudsættes at arbejdsgiverens sponsoraftale med NFC er lavet ud fra et ønske om at opnå en reklameværdi, er fribilletterne for medarbejderen skattefri.

Omfatter fribilletten, at der til kampen serveres mad og drikke, så vil dette ikke skulle beskattes særskilt, da det også er omfattet af skattefriheden for fribilletter.

Der er ikke fastsat en maksimumsgrænse for, hvor mange fribilletter den ansatte kan modtage på et år.

Er din arbejdsgiver ikke sponsor, men køber billetter til en særlig kamp, og giver disse billetter til medarbejderne, så vil disse ikke opfylde betingelserne for skattefrie fribilletter. Men i langt de fleste tilfælde er de omfattet af en bagatelgrænse på 1.200 kr. som må gives pr. medarbejder pr. år. Bagatelgrænsen omfatter dog også adskillige andre personalegoder.

Er situationen den, at den ansatte modtager en fribillet fra en af virksomhedens samarbejdspartnere, er der ikke skattefrihed.

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os