Covid-19: Dine medarbejdere kan arbejde i COVID-19-lønkompensationsperioden

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Elever og lærlinge kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan således fortsat få godtgørelse for elever og lærlinge – andre medarbejdere kan også arbejde en del af tiden, de får bare ikke kompensations for hele perioden.

Covid-19 Lønkompensationsordningen betyder, at Staten betaler imellem 75 og 90 pct. af medarbejdernes løn, dog max 26.000 kr. Medarbejderne må ikke afskediges i perioden, ikke arbejde i perioden, og de skal have fuld løn.

Og ordningen er meget fleksibel idet der med periode menes det tidsrum, hvor medarbejderne er sendt hjem. Det er således arbejdsgiveren, der afgør omfanget af dette tidsrum.

Lønkompendationsordningen – en fleksibel ordning
Det vil være muligt at arbejde en del af tiden – eksempelvis man gerne være hjemme i 4 dage med lønkompensation og så gå på arbejde på 5.-dagen uden lønkompensation. Her vil følgende betingelser dog gælde:
• Kompensationen gives i hele dage, dvs. to medarbejdere kan ikke dele en dag, men skal arbejde en hel dag af gangen.
• I ansøgningen skal det angives hvilke dage, der søges for, og der kan således kun søges for de dage, hvor medarbejderen ikke arbejder og er sendt hjem.
• Der vil skulle være god dokumentation for, hvornår hver medarbejder arbejder. Ansøgningen er på CPR nr.
• Der er kun søges én gang pr. CPR nr. (og pr. CVR nr.). Så inden du søger, skal du lægge dig fast på, hvordan medarbejderne deler dagene.

Eksempel 1:
Produktionsvirksomheden har en række medarbejdere, som de ønsker at hjemsende mandag, tirsdag og onsdag – de øvrige dage opretholdes produktionen.
Virksomheden søger for hele perioden for de antal dage, som medarbejderne er sendt hjem i. Altså samtlige mandage, tirsdage og onsdage og i ansøgningsperioden – Virksomheden modtager kompensation for perioden.
Covid-19 situationen forbedres og virksomheden er nødsaget til at opjustere produktionen, så medarbejderne bliver på skift kaldt på vagt på udvalgte dage. Det vil altså sige, at medarbejderne arbejder på nogle af de dage, hvor der er søgt og udbetalt tilskud – Ved kompensationsperiodens udløb justeres indberetningen og virksomheden tilbagebetaler de antal dage, hvor medarbejderne alligevel var på arbejde.

Eksempel 2:
IT-medarbejderen skal være til rådighed ved udvalgte opgaver. Der søges således for det forventede antal dage medarbejderen er sendt hjem.

Ændrer situationen sig – eksempelvis ved et sikkerhedsbrud, opdateringer, produktionsstop eller lignende – bliver medarbejderen tilkaldt og der tilbagebetales ved kompensationsperiodens ophør.

Da der ikke kan søges flere gange, vil det således være hensigtsmæssigt at søge efter det forventede scenarie, da det kan være usikkert om der er leverandører og kunder i hele perioden og hvornår karantæneperioden udløber.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os