Covid-19: Hjælpepakke til kunstnere, freelancere og selvstændige med fald i omsætningen

Hjælpepakken sikrer, at små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af Covid-19, kan blive kompenseret.

Ordningen gælder selvstændige med og uden CVR-nr. med maksimalt 10 fuldtidsansatte. Ejere tæller ikke som ansatte, og deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt.

Ordningen kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer du flere virksomheder, kan du ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.
Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der har deltaget væsentligt i driften inden 9.marts 2020.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen, hvis du er selvstændig uden CVR-nr. Det kræver, at du har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct. Du kan som selvstændig i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Yderligere krav for kompensation:
• Kompensation gives i højest tre måneder fra den 9. marts 2020 og frem til og med den 9. juni 2020.
• Din virksomheden må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
• Omsætningen skal tidligere have været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit for de seneste 12 måneder.
• Du og din virksomhed skal være registreret i CVR- og CPR-registrene, og virksomheden skal være registreret senest den 1. februar 2020.
• Du skal som virksomhedsejer have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden. I en virksomhed med fire 25% ejere, kan hver ejer modtage op til 23.000 kr. pr. måned.
• En ejer af flere virksomheder kan max modtage 23.000 kr. i kompensation. – Virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 må ikke overstige 800.000 kr

Eksempel: Håndværksmesteren
En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af Covid-19.

Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med kompensationsordningen får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

Ansøgning og udbetaling
Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på virksomhedsguiden.dk.
Ordningen er relativt kompliceret, og vi vil anbefale, at du kontakter din revisor, ligesom det som udgangspunkt vil være krævet, at der efter udløbet af kompensationsperioden, skal bruges revisorbistand til dokumentation.
Ansøgning forventes åbnet 1. april 2020.

Yderligere information
Denne ordning kan kombineres med lønkompensation til ansatte og kompensation for faste udgifter.
➤ Læs mere på Virksomhedguiden

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os