Covid-19: Hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

Weekenden har været travl i Folketinget, og hvis du er lønmodtager og samtidig driver en virksomhed ved siden af, så kan du glæde dig, for nu får du også hjælp.

Herudover er alle partier blevet enige om at forlænge de eksisterende støtteordninger.

Der oprettes nu en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B- indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B- indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Status: Vedtaget – Ansøgning er åben.

Ordningen er per 18. april 2020 opdateret og forlænget en måned: Læs det seneste Faktaark her

Selvstændige og freelancere, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af Covid-19, kan blive kompenseret. 

Ordningen gælder selvstændige med og uden CVR-nr. med maksimalt 25 fuldtidsansatte (tidligere 10). Ejere tæller ikke som ansatte, og deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt.

Ordningen kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer du flere virksomheder, kan du ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold. 

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Kompensationen fra staten er 90 pct. af omsætningstabet og for gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.

For ovenstående gælder maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

 

Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der har deltaget væsentligt i driften inden 9.marts 2020.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr kan du også søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav: 

• Har oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.
• Har mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Du kan som selvstændig i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Yderligere krav for kompensation:

• Kompensation gives i højest fire måneder fra den 9. marts 2020 og frem til og med den 8. juli 2020.
• Din virksomheden må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
• Omsætningen skal tidligere have været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit for de seneste 12 måneder.
• Du og din virksomhed skal være registreret i CVR- og CPR-registrene, og virksomheden skal være registreret senest den 9. marts 2020.
• Du skal som virksomhedsejer have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden. I en virksomhed med fire 25% ejere, kan hver ejer modtage op til 23.000 kr. pr. måned.
• En ejer af flere virksomheder kan max modtage 23.000 kr. i kompensation. – Virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

 

Ansøgning

Du skal selv ansøge om kompensation med dit NemID. Vi kan ikke søge for dig, og det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv.   

Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden. Det er også fra midt i maj, at virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil du fortsat kunne søge efter de nuværende regler. Denne vejledning angår de nuværende regler. Vejledningen vil blive opdateret, når den nye ansøgningsrunde åbner.

Vi vil alligevel anbefale, at du kontakter din lokale revisor, så du sikrer, at du udfylder korrekt og har den fornødne dokumentation. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen nemlig pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

 

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning (virksomheder med CVR-nummer):

•Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
• Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden
• Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
• Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
• Navn og ejerandel på virksomhedsejere
• Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.
• Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
• Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
• Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

➤  Ansøg med CVR på virk.dk 

➤  Læs vejledning til ansøgning for virksomheder her

➤  Læs vejledning til ansøgning for enkeltmandsvirksomheder her

 Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning (selvstændige uden CVR-nr.):

• Navn og CPR-nr.
• Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.
• Din realiserede B-indkomst for referenceperioden.
• Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

• Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

➤  Ansøg som freelancer på virk.dk

➤  Læs vejledning til ansøgning for freelancere her

 

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os