Covid-19: Kompensation for faste omkostninger

Kompensation for virksomheders faste omkostninger er åben for ansøgninger fra 8. april.

For at din virksomhed kan søge kompensation for de faste omkostninger er det et krav, at din revisor vedlægger en erklæring.

Din virksomhed kan få kompensation for nogle af de faste omkostninger, hvis din omsætning er faldet med mere end 40 pct., og de faste omkostninger udgør mere end 25.000 kroner.

For at din virksomhed kan søge kompensation for de faste omkostninger er det et krav, at din revisor vedlægger en erklæring.

Ønsker du at benytte ordningen, bør du derfor begynde at forberede din ansøgninger allerede i dag, så pengene så hurtigt som muligt kan komme din virksomhed til gavn.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

I ordningen kan din virksomhed få godtgjort dokumenterbare faste udgifter (fx husleje og/eller renteudgifter) og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke midlertidigt, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter.

Virksomheder der er ramt af tvangslukning, skal have særlig fokus på at opdele omsætning og faste omkostninger i perioden før og efter tvangslukningen.

Ansøgning
Din virksomhed kan ansøge om kompensation ved at sende en opgørelse over de forventede faste omkostninger i kompensationsperioden. Derudover skal du vedlægge en opgørelse over faste omkostninger for perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020.

Udbetaling af kompensationen forudsætter, at du har haft en forventet omsætningsnedgang på minimum 40 pct. som følge af Covid-19. Nedgangen opgøres for hele perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 med reference til perioden 1. april 2019 – 30. juni 2019.

Der vedlægges en revisorerklæring. Der ydes 80 pct. støtte til udgiften for denne såfremt en ansøgning udløser kompensation – dog maksimalt 16.000 kroner pr. cvr.-nr.

Der kan søges én gang for perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet, og dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.
Ansøgning forventes åbnet 8. april 2020.

Yderligere information
Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os