Covid-19: Lønkompensation til fyringstruede privatansatte

Status: Ansøgningen er åben
Ansøges senest: 30. juni 2020
Brug for hjælp, så kontakt os i Lou Revision

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Ordningen gælder for private virksomheder registreret i CVR, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Med virksomheder menes selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Staten betaler 75 pct. af de fastansattes løn, dog max 23.000 kr. og 90 pct. af de timelønnedes løn, dog max 26.000 kr. Virksomheden betaler henholdsvis 25 pct. og 10 pct. af de ansattes løn. Medarbejderne må ikke afskediges i perioden og skal have fuld løn.

Medarbejderne skal anvende fem ferie- eller afspadseringsdage eller holde fem fridage uden løn.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Ansøgning om lønkompensation foregår via virk.dk fra 25. marts 2020, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Der kan som udgangspunkt kun søges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.

Ansøgningen skal indsendes inden 30. juni 2020.

De hjemsendte ansatte må ikke arbejde under hjemsendelsen. Elever og lærlinge kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan således fortsat få godtgørelse for elever og lærlinge.

Ansøgning
Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase. Har du ikke en revisor i dag, så er du velkommen til at kontakte os.

Du ansøger via virk.dk, og du skal have en række oplysninger klar, inden du udfylder ansøgningen.

For hver enkelt medarbejder, der hjemsendes skal du bruge:
• CPR-nummer
• Fulde navn
• Periodens start (første dag med kompensation)
• Periodens ophør (sidste dag med kompensation)
• Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
• Månedsløn (den samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning)
• Antal dage undtaget, det vil sige de dage, der ikke søges om kompensation (eks. de fem feriedage)
• Beskæftigelse i antal timer pr. uge, hvor 37 timer eller derover svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:
• Ansættelseskontrakt på nyansatte

Dokumentation når perioden er udløbet:
• Skal din virksomhed kunne dokumentere, at de berørte medarbejdere har været hjemsendt i den ansøgte periode, ikke har arbejdet, og at medarbejderne var ansat inden den 9. marts 2020.
• Har virksomheden en faglig repræsentant ansat, skal denne i dokumentationen bekræfte, at de berørte medarbejdere har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.
Erhvervsstyrelsen vil som sagt – som udgangspunkt – pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

Sådan udfylder du ansøgningen
➤ Ansøg på virk.dk

Har du brug for hjælp til ansøgningen?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Lou Revision, som er klar til at hjælpe dig.

Se også: 
Covid-19: Lov om medarbejdernes afholdelse af feriedage under ordningen med lønkompensation af virksomheder

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os