Covid-19: Lov om medarbejdernes afholdelse af feriedage under ordningen med lønkompensation af virksomheder

Status: Vedtaget.

Der er pr. 24. marts 2020 vedtaget et lovforslag om lønkompensationsordningen, og den vedrører de 5 feriedage, som medarbejderen skal afgive, når arbejdsgiveren vælger at bruge lønkompensationsordningen og sende medarbejderen hjem.
Loven kan indvirke på sommerferien for udvalgte medarbejdere idet lønmodtagere, der ikke har mere ferie tilbage i indeværende ferieår, som slutter 30. april 2020, nu vil skulle bruge dage fra det ”korte” ferieår (1. Maj – 30. september 2020), hvis de sendes hjem under Covid-19 -lønkompensationsordningen.

Det kan betyde, at enkelte medarbejdere dermed ikke har mere end 11,67 feriedage til at holde sommerferie i, når de 5 feriedage er ”indløst” til lønkompensationsordningen. Hertil kommer fridage, som afholdes her i foråret, i forbindelse med Kr. Himmelfartsferie, Pinse, Store bededag mm., der også vil skulle afholdes inden for de 11,67 dage.

Den nye lov betyder endvidere, at en lønmodtager, som er hjemsendt i lønkompensationsordningen, ikke betragtes som opsagt, men får fuld løn i den periode, hvor lønmodtageren er hjemsendt. Er medarbejderen timelønnet, gælder de almindelige regler, hvor der afholdes ferie uden løn.

De 5 dage, som medarbejderen skal afgive, kan i stedet for at blive holdt som opsparet ferie, holdes som afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet eller tjenestefrihed uden løn, uanset hvad der måtte være fastsat herom i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Arbejdsgiver kan fordele de 5 dage over perioden og dermed opnå et jævnt tilskud under lønkompensationsordningen over perioden.

Loven betyder også, at arbejdsgiver, som er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning, får ret til med 1 dags varsel at hjemsende en lønmodtager under de betingelser, som gælder i forbindelse med lønkompensationsordningen. En hjemsendelse med 1 dags varsel kan ske, uanset hvad der måtte være fastsat i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Endelig er det vedtaget, at såfremt hjemsendelsen afbrydes, fordi lønmodtageren genoptager arbejdet eller ophører i ansættelsesforholdet, indtræder lønmodtageren i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen.

Har du brug for hjælp, så kontakt os i Lou Revision.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os