Covid-19: Udskydelse af fristen for årsrapporter og selvangivelser

Erhvervsminister Simon Kollerup har fremlagt et lovforslag, der lægger op til at udskyde fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for samtlige regnskabspligtige virksomheder efter årsregnskabsloven med forventeligt 3 måneder. Fristen kan eventuelt forlænges afhængig af udviklingen i situationen som følge af coronavirussygdommen, COVID-19. Når loven er vedtaget, gælder den midlertidigt frem til januar 2021. Lovforslaget forventes vedtaget 2. april 2020

Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Lovforslaget
Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Med loven kan Skatteministeren give Skattestyrelsens direktør bemyndigelse til at forlænge oplysningsfristerne frem til 1. september 2020 for samtlige grupper. Således:
• Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse med frist 1. maj.
• Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
• Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist den 1. juli.
• Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.

Spørgsmål til de forlængede oplysningsfrister kan de rettes til SKAT, eller du kan kontakte os.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os