Deadline nærmer sig for omregistrering af Iværksætterselskaber. – Ny frist 15. oktober 2021

Fristen for omregistrering af et IVS er 15. oktober 2021, og bliver fristen ikke overholdt, vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning.

Hvis du har et Iværksætterselskab – IVS, og du gerne vil fortsætte med aktiviteterne i selskabet, så skal du inden 15. oktober 2021 omregistrere selskabet til et Anpartsselskab – ApS.

 

Regeringen har sammen med de øvrige politiske partier aftalt at forlænge fristen for omregistring af Iværksætterselskaber IVS. IVS-selskaberne skulle oprindeligt have været omregistreret til ApS’er senest 15. april 2021. Med den nye aftale forlænges denne frist til 15. oktober 2021.

Få hjælp til omregistrering
At omregistrere et selskab kan være en omfangsrig proces, der kræver god planlægning. For at et IVS kan opfylde kravene til at være et ApS, skal IVS’et opfylde en række krav for ApS’er, særligt i forhold til at have en kapital på minimum 40.000 kr.

I Lou Revision har vi stor erfaring med omdannelse af selskaber, og du får brug for kvalificeret hjælp, hvis du vil omdanne dit selskab. Du er altid velkommen til at kontakte os, vi hjælper naturligvis gerne.

Fakta om IVS – Iværksætterselskab
Iværksætterselskabsformen blev afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophørte en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone.

Et Iværksætterselskab – forkortet IVS – er reelt et kapitalselskab. Et kapitalselskab giver en række fordele i forhold til personligt ejede virksomheder. Den nedre grænse for selskabskapital i et IVS var, som nævnt ovenfor, på blot 1 krone.

Det betyder, at alle kunne starte et IVS for kun 1 krone, og det skulle, i følge det oprindelige lovforslag helt tilbage i januar 2014, gøre det lettere at starte sin egen virksomhed uden at skulle investere de 50.000 kroner, der dengang var den nedre grænse for kapitalens størrelse i et Anpartsselskab – ApS. Det skulle altså være lettere at blive og være iværksætter.

Der er siden 2014, hvor loven blev vedtaget, oprettet mere end 40.000 Iværksætterselskaber. Disse skal omregistreres til ApS eller opløses.
Hvordan omregisterer jeg fra IVS til ApS?

Snyd og misbrug med IVS – Iværksætterselskab
Selskabsformen mødte allerede dengang bekymring – ikke for iværksætterriet generelt, men primært på grund af mulighederne for misbrug:

  • Ejere af kapitalselskaber hæfter nemlig som udgangspunkt kun for den selskabskapital, som selskabet oprettes med. For Iværksætterselskaber gælder, at selskabet kunne oprettes med en selskabskapital på helt ned til 1 krone.
  • Selskabet kunne herefter optage gæld, undlade at betale skat og moms, og herefter erklære sig konkurs ved tvangsopløsning.
  • Ejeren hæftede kun for selskabskapitalen på 1 krone.

Hvad er ændret med afskaffelsen af IVS?

  • Folketinget vedtog 9. april 2019 at afskaffe selskabsformen IVS.
  • Ændringsloven trådte i kraft 15. april 2019. Det er således ikke længere muligt at stifte nye IVS’er – heller ikke som led i en fusion.
  • Allerede oprettede IVS’er skal omregistreres inden 15. oktober 2021.
  • Overholder IVS’et ikke fristerne for omregistrering, vil selskabet, efter en kort rykkerproces, blive sendt til tvangsopløsning.
  • Kapitalkravet til et Anpartsselskab sænkes samtidig fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.

Hvordan omregistrerer jeg fra IVS til ApS?
Beslutning om omregistrering til ApS skal tages af generalforsamlingen med samme krav til flertal, som gælder for vedtægtsændringer, hvilket vil sige med 2/3 flertal.

Selskabets vedtægter skal på dette tidspunkt ændres for punkterne vedrørende selskabsbetegnelsen (IVS til ApS) og kapitalkravet. Selskabet skal generelt opfylde kravene til anpartsselskaber efter selskabsloven, herunder have en kapital på minimum 40.000 kr.

Som grundlag for generalforsamlingens beslutning om omregistrering skal der udarbejdes en vurderingsberetning, jf. Selskabslovens § 37.

Hjælp til omregistrering af IVS
I Lou Revision står vi altid klar med kompetent rådgivning, og har du brug for hjælp til omregistrering af dit selskab, så kontakt os.

Denne artikel er senest opdateret d. 28. august 2020.

Sådan kontakter du Martin

Martin Steen Schrøder Siersen
Statsautoriseret revisor
+45 5488 3102 / 5134 6080
msss@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os