Den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling træder i kraft

Fra mandag den 14. september kan den nye trepartsaftale om arbejdsfordelingsordning tages i brug, og det betyder, at virksomheder, der fortsat er ramt af corona-krisen, kan undgå at afskedige medarbejdere efter at lønkompensationsordningen er udfaset.

Den nye arbejdsfordelingsordning gælder alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked – både det overenskomstdækkede og det ikke-overenskomstdækkede område, og aftalen gælder resten af 2020.
Aftalen er speciel i det den ved lov træder igennem på områder, der ellers er reguleret via overenskomster.

Den grundlæggende tanke bag arbejdsfordeling er, at virksomheden kan dele det arbejde, der fortsat er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige.

En ansat kan hjemsendes med dagpenge og skal være sendt hjem i mindst 20 procent af arbejdstiden og maksimalt 50 procent i gennemsnit målt over fire uger, og arbejdsfordelingen skal anvende den samme procentsats inden for den fire uger lange cyklus. Denne procentsats kan så ændres i den efterfølgende cyklus.

Der er tillige indført midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger, således at medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.

Forhøjet dagpengesats
Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned svarende til ca. 143,50 kroner i timen. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan fortsætte ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

Ansatte, der ikke er medlem af en A-kasse eller som er medlem, men endnu ikke berettiget til at modtage dagpenge, får ekstraordinært mulighed for at melde sig ind i en valgfri A-kasse mod betaling af forhøjet månedskontingent svarende til 3 måneders medlemskab pr. måned, de er omfattet af ordningen.

Fast arbejdsgiverbidrag på 3 G-dage
Der indføres et fast arbejdsgiverbidrag svarende til 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen.

Bidraget skal opgøres forholdsmæssigt og reduceres dermed, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned.

Ordningen fungerer ved, at arbejdsgiveren udbetaler G-dage til medarbejderen, som for de pågældende dage så ikke skal have dagpenge. Staten dækker differencen mellem dagpengesatsen og satsen for G-dage. G-dagene skal udbetales sammen med den ordinære løn for perioden, hvor G-dagene ligger. Samtidig forlænges suspenderingen af de almindelige 2 G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) for arbejdsfordelinger efter den nye midlertidige ordning.

Virksomheder, der pr. 31. august har en igangværende arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat. Virksomhederne skal ikke betale G-dage den første måned, men betale to G-dage pr. måned i resten af 2020. 

Bedre uddannelse
I de perioder, hvor en medarbejder er sendt hjem som følge af ordningen, vil denne kunne efteruddanne sig på dagpenge under forskellige opkvalificeringsforløb. Disse forløb kan lægges både i de perioder, hvor den ansatte er ledig og modtager supplerende dagpenge eller arbejder. Dette aftales individuelt i virksomheden.

Herudover findes der en række andre muligheder under RAR (et Regionale Arbejdsmarkedsråd), og endelig opfordres der til at undersøge de gældende muligheder for at gennemføre uddannelse via kompetencefonde.

Ret til etablering af arbejdsfordeling for virksomheden
Din virksomhed har ret til at etablere arbejdsfordeling efter den midlertidige ordning. Virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere efter de gældende høringsregler.

Hvis en lønmodtager ikke ønsker at indgå i en bestemt, besluttet arbejdsfordeling, kan virksomheden vælge at afskedige medarbejderen. 

Alle berørte ansatte skal have 24 timer (på en hverdag) til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.

Ingen virksomhedspraktik, vikarer eller løntilskud
Det vil ikke være muligt at ansætte nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller at anvende vikarer fra vikarbureauer i virksomheder, der benytter ordningen, og en eventuelt nyansat medarbejder, der tiltræder under arbejdsfordelingen, er omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen.

➤  Læs hele aftalen om trepartsaftale og arbejdsfordeling

Har du brug for hjælp, så kontakt os.

Spørg en ekspert

Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os