Ferie og Ferieloven – politisk aftale og mulighed for fejl

Med søndagens politiske aftale er det blandt andet vedtaget, at der udbetales tre af de i alt 5 ugers indefrosset ferie jf. den nye Ferielov, der blev vedtaget i 2018.

Den nye Ferielov, der i øvrigt træder endeligt i kraft 1. september 2020, hvilket igen betyder, at den såkaldte overgangsordning slutter. I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, om registreringerne i lønsystemerne er korrekte for hele overgangsperioden.

Fejl i registrering giver fejl i indberetninger, og det kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Den netop indgåede aftale om udbetaling af 3 ugers ferie inden 31. oktober 2020 påvirker egentlig ikke selve Ferieloven, så når vi alligevel nævner indberetninger og registrering i forbindelse med den nye Ferielov her, så er det fordi, vi allerede nu kan konstatere, at vaner er indgroede, og der derfor fortsat er en række udfordringer i forhold til korrekt registrering af medarbejdernes lønoplysninger, ferieoplysninger og indberetningen heraf til myndighederne, når lønnen udbetales.

Fejl vil blive opdaget – enten af jer selv med udgangen af 2020 i forbindelse med afstemninger og indberetningen af feriemidlerne for overgangsperioden til Feriefonden eller af revisor i løbet af foråret 2021 i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2020.
Oplysningerne kan selvfølgelig korrigeres efterfølgende (til en vis grad), men det kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed, hvis I ikke registrerer og indberetter korrekt, da det kan blive et ret omfattende arbejde at skulle efterregistrere indberettede oplysninger fx i eIndkomst-systemet for hver enkelt medarbejder i op til 2 år bagud, når indberetningerne for overgangsperioden skal laves til Feriefonden.

Indberet ferie for alle medarbejdere i overgangsåret
I overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal I indberette ferie for alle medarbejdere – både for dem med løn under ferie og de timelønnede. Det skal I, fordi ferien her i 2020 ikke holdes som normalt.
Medarbejdere, som I normalt indberetter feriepenge for til Feriepengeinfo og FerieKonto, skal I indberette for i overgangsåret, som I plejer. Det særlige i overgangsåret er, at I også skal indberette for medarbejdere med løn under ferie. Det skal I, fordi feriepenge, der er optjent i overgangsåret, bliver til en ny opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.
I overgangsåret skal I derfor indberette ferie for:
• Medarbejdere med løn under ferie i fortsat ansættelse til Lønmodtagernes Feriemidler.
• Timelønnede medarbejdere til FerieKonto eller Feriepengeinfo.
• Fratrådte medarbejdere med løn under ferie til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

Sådan indberetter I ferie for jeres medarbejdertyper
I overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal I indberette for funktionærer i fortsat ansættelse, timelønnede, fratrådte funktionærer og, og der er forskel på, hvordan I skal indberette for jeres medarbejdertyper i denne periode.

 • Funktionærer
  En funktionær er en medarbejder, der har ret til løn under ferie. Der skelnes imellem funktionærer i fortsat ansættelse og fratrådte funktionærer.
 • Funktionærer i fortsat ansættelse
  Hvis en medarbejder med ret til løn under ferie arbejder samme sted før og efter den 1. september 2020, er medarbejderen i denne sammenhæng ‘funktionær i fortsat ansættelse’.
  I skal indberette 12,5 pct. af den ferieberettigede løn (her er ferietillæg indeholdt) direkte til Lønmodtagernes Feriemidler i de relevante felter i eIndkomst. I bestemmer selv, om I vil indberette på én gang eller løbende i overgangsåret.
  Har I indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en medarbejder, som stopper i løbet af overgangsåret, skal I trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som fratrådt funktionær.
 • Fratrådte funktionærer
  Hvis en medarbejder med ret til løn under ferie stopper mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal medarbejderen indberettes som ‘fratrådt funktionær’.
  I skal indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo, hvor I angiver optjeningsår 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret. Så sender FerieKonto eller Feriepengeinfo automatisk indberetningerne for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
  Har I indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en medarbejder, som stopper i løbet af overgangsåret, skal I trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som fratrådt funktionær.

Timelønnede medarbejdere
En timelønnet medarbejder er en medarbejder, der optjener feriepenge og som ikke er omfattet af funktionærloven.
For timelønnede medarbejdere, skal I indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som I plejer. Så sender FerieKonto eller Feriepengeinfo automatisk indberetningerne for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Den nye Ferielov – Indberetninger, medarbejdertyper og nye regler for skat
Du kan danne dig et overblik over reglerne for indberetninger, medarbejdertyper og nye regler for skat i skemaet herunder. Du kan åbne det som pdf ved at trykke på linket under skemaet.

Den nye Ferielov: Se overblik over indberetninger medarbejdertyper og nye regler for skat

Du kan følge med i indberetningerne på virk.dk – her kan du også rette de indberetninger, du allerede har udarbejdet for overgangsåret samt hente en excelfil med alle indberetninger.
Gå til selvbetjening på virk.dk

Indbetaling af feriemidler til Feriefonden
Den nye politiske aftale fra 15. juni 2020 om udbetaling af 3 ugers feriemidler til medarbejderne ændrer ikke på kravene til, hvornår virksomhederne skal indbetale de opsparede feriemidler til Feriefonden. Det vil stadig skulle ske første gang i juli-august 2021, medmindre virksomheden vælger at administrere feriemidlerne selv, indtil den pågældende medarbejder går på pension. På det tidspunkt vil Feriefonden opkræve udeståender hos virksomhederne.
Staten lægger således ud for feriepengene i mellemtiden, dvs. mellem udbetalingerne her i 2020 til medarbejderne og indtil de pågældende medarbejdere på et senere tidspunkt går på pension.
➤ Læs mere om den nye Ferielov her

Udbetaling af de 3 ugers opsparede feriemidler til medarbejderne
Med den nye politiske aftale udbetales tre ugers opsparet ferie til medarbejderne af de i alt 5 uger, der opspares i overgangsperioden. Det er den ferie, som medarbejderne har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, som udbetales nu.
De feriepenge, som medarbejderne har optjent hhv. optjener i den sidste del af overgangsperioden mellem 1. april 2020 og 31. august 2020 vil Regeringen efter forhandlinger med Folketingets partier overveje udbetaling af i efteråret 2020.

Hjælp til den nye Ferielov
Har du brug for hjælp til Ferieloven eller spørgsmål til, hvordan du lettest muligt følger reglerne på området, så kontakt os.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os