Generationsskifte i landbruget

Et generationsskifte kræver mange overvejelser. Det at skulle flytte fra gården, afslutte et langt liv på landet, ændre sin identitet, kan være en stor opgave. Hvad er drømmene for fremtiden? Hvorledes sikres bedst gode familieforhold fremadrettet? Det er nogen af de spørgsmål, som er de bløde værdier, som det er vigtigt at landmanden for talt med familien omkring – vi anbefaler at du tager fat i god tid.

Vi har i vores område 42% af landmændene som er over 60 år, og 17% af landmændene er over 70 år. Der har i flere år været talt om generationsskifte, og det er vores anbefaling at tages fat på drøftelser omkring dette.

Et generationsskifte kræver mange overvejelser. Det at skulle flytte fra gården, afslutte et langt liv på landet, ændre sin identitet, kan være en stor opgave. Hvad er drømmene for fremtiden? Hvorledes sikres bedst gode familieforhold fremadrettet? Det er nogen af de spørgsmål, som er de bløde værdier, som det er vigtigt at landmanden for talt med familien omkring.

Ud over de bløde værdier er behov for overblik til at træffe de rette beslutninger. Og det gælder både far og søn. Der skal beregnes ejendomsavance, rådighedsbeløb i den 3. alder, skal der indskydes på ophørspension mm. Det er økonomiske overvejelser samt beregninger. Den yngre landmand har i længere tid sparet op, samt samlet erfaring for på sigt at kunne etablere sig som landmand. Det er blevet mere omkostningstungt for de unge landmænd at etablere sig, fordi landbrugene er blevet kæmpestore og stadig vokser, samt at prisen på jord er steget. Således er det en udfordring at komme i gang. For 10 år siden var der 14% af landmændene som var 40 år eller derunder, nu er det tal faldet til 7%.

For den yngre landmand er der behov for finansiering af banken. En kreditvurdering er bankens eller kreditforeningens vurdering af en virksomheds evne til at tilbagebetale og forrente lånet. Og den yngre landmand vurderes på evne til opsparing, budgetter for bedriften med beskrivelser evt. af forskellige scenarier, klar strategi for den yngre landmand og ejerskab samt ansvar for det skriftlige materiale som udarbejdes.

Min klare anbefaling er, at der tages fat på overvejelser om generationsskiftet, gerne i god tid. Og går du med tankerne omkring generationsskifte, så er det måske tiden, hvor vi har den nedsatte bo- og gaveafgift. Vi hjælper gerne med økonomiske beregninger, samt strategiske overvejelser for dig og din familie.

Spørg en landbrugsekspert

Mette Engel
Leder af landbrug
+45 5488 3118 / 2366 7512
mette@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os