Har du styr på din egen ferie?

Den nye ferielov gælder for virksomhedens lønmodtagere. Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfattet af de nye regler i ferieloven. Men hvad gælder så? Nedenstående regler gælder såvel direktører i et selskab som ejerledere i en personligt ejet virksomhed.

DIREKTØRENS ret til at holde ferie afhænger af den aftale, der er indgået mellem virksomheden og direktøren. Som regel er retten til ferie indskrevet i en direktørkontrakt, men der kan være stor forskel på de enkelte kontrakters indhold. I nogle tilfælde fremgår det af kontrakten, at direktøren optjener ret til ferie i overensstemmelse med ferielovens regler. I andre tilfælde fremgår det blot, at direktøren har ret til fem ugers ferie om året, uden at der henvises til ferielovens regler. I andre tilfælde er der ingen direktørkontrakt. Med den nye ferielov kan det være relevant at overveje, om indholdet i direktørkontrakten bør justeres eller præciseres, særligt hvor der henvises til ferielovens regler.

Dobbelt ferie og dobbelt ferietillæg
Hvis kontrakten henviser til ferielovens regler, er der nogle særlige forhold, der skal håndteres i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Afhængig af direktørkontraktens konkrete ordlyd kan der være tilfælde, hvor direktøren optjener dobbelt ferie og dobbelt ferietillæg i overgangsperioden som følge af overgangen til den nye ferielov. Da direktøren ikke omfattes af ordningen med at indefryse feriedage og feriemidler i den særlige fond, skal virksomheden tage stilling til, hvordan en eventuel dobbelt optjening skal håndteres.

Ferieoptjening skal fremgå af årsregnskabet
En eventuel dobbelt ferieoptjening til direktøren vil afspejle sig i virksomhedens årsregnskab som en omkostning. Direktørkontraktens udformning kan også have betydning for, om der fremover skal afsættes en feriepengeforpligtelse i virksomhedens årsregnskab. Hvis kontrakten henviser til ferielovens regler, skal der afsættes feriepengeforpligtelse for direktøren
på samme måde som for virksomhedens lønmodtagere. Det gælder også, hvor direktøren har ret til fem ugers ferie, selvom kontrakten ikke henviser til ferieloven.

Hvis direktørkontrakten ikke regulerer spørgsmålet om ferie, eller hvis der ikke er en kontrakt, skal det vurderes, om årsregnskabet skal indeholde en feriepengeforpligtelse. Hvis direktøren har ret til at holde ferie, bør forpligtelsen fremgå af regnskabet.

Reglerne omfatter direktører og ejerledere
Et selskab skal altid have en direktør, der registreres i Erhvervsstyrelsens registre. Selskabets direktør er ikke lønmodtager i ferielovens forstand og omfattes derfor ikke af ferielovens regler. I en personligt ejet virksomhed er der ikke krav om at anvende betegnelsen direktør, og i stedet anvender ejerlederen ofte betegnelsen indehaver, iværksætter eller andet. Uanset hvilken betegnelse der anvendes, er ejerlederen ikke lønmodtager i ferielovens forstand og omfattes derfor ikke af ferielovens regler.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os