Husk den Nye Ferielov – den gamle udløber lige om lidt …

Den gældende ferielov ophører den 31. august 2020. Det gør overgangsperioden fra den gældende ferielov til den nye ferielov også. Overgangsperioden er fra 1. september 2019 – 31. august 2020.

Alle feriepenge optjent af medarbejderne i denne periode vil skulle indberettes eller senere indbetales til den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler. Manglende eller forkerte indberetninger kan have negative økonomiske konsekvenser for din virksomhed

Det gælder i øvrigt stadig for alle virksomheder, også selvom Regeringen har vedtaget at udbetale nogle af de indefrosne feriepenge til medarbejderne i forbindelse med Corona-situtionen her i 2020.

Indberetning til Feriefonden
Din virksomhed vil skulle foretage indberetningen for de medarbejdere, som virksomheden har udbetalt løn til, og hvor medarbejderen derfor har optjent retten til feriepengene. Er de skyldige feriepenge indberettet til Feriekonto eller en privat feriekasse, vil Feriekonto, hhv. den private feriekasse, stå for indberetningen til Fonden.

Indberetningen vil for hver medarbejder skulle indeholde oplysninger om navn og cpr-nummer, beløbet for de skyldige feriemidler og antal opsparede feriedage.

Inden 31. december 2020 skal virksomheden indberette de opgjorte, skyldige feriemidler til Fonden.

Indbetaling af skyldige feriepenge til Feriefonden
Din virksomhed kan vælge imellem tre muligheder (for ikke-fratrådte funktionærer):
1. At indbetale de opsparede feriemidler til Feriefonden på én gang i september 2021.
2. At administrere feriemidlerne selv, indtil medarbejderen går på pension.
3. At indbetale for nogle medarbejdere og selv administrere for andre medarbejdere.

Det vil sandsynligvis være sådan, at din virksomhed i forbindelse med indberetningen her i 2020 skal tilkendegive, at den ønsker at beholde skyldige feriemidler i virksomheden, indtil de forfalder til betaling til den enkelte medarbejder, hvilket vil sige indtil medarbejderens pension eller det tidspunkt, hvor medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Dette gælder også, selvom de opsparede feriepenge udbetales (delvis) til medarbejderne her i 2020 som følge af Regeringens beslutning jf. Corona-situationen.

Note:
Beslutning om at beholde skyldige feriemidler kan efterfølgende altid ændres af din virksomhed, og disse midler kan således frivilligt indbetales til Fonden senere. Beløbene indekseres naturligvis.

Hav styr på registreringerne i lønsystemerne og ret oplysninger i tide
Selvom fristen for indberetningen af de opsparede feriepenge pr. medarbejder til Feriefonden først er ved udgangen af 2020, er der en enkelt ting at være opmærksom på.

Du får muligvis brug for senere at kunne kontrollere registreringer i lønsystemerne for hver medarbejder for hele overgangsperioden, og derfor vil det være en stor fordel for din virksomhed og dig, at I tjekker at indberetningerne er korrekte for hele perioden her ved opgørelsen af lønnen for august 2020.

Manglende eller forkerte indberetninger kan nemlig have negative økonomiske konsekvenser for din virksomhed.
Den gode nyhed er, at de fleste lønsystemer har moduler, der holder styr for optjente og afholdte feriedage. Skulle det være nødvendigt at regulere tidligere måneder registreringer, kan det være nyttigt – og rettidig omhu – at rette det op her i den sidste måned i overgangsperioden.

Denne artikel er skrevet af Dansk Revision.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os