Indberetningspligt for alle hovedaktionærer

Frist 1. september 2020 kl. 9.00

En aktionær med mere end 50 pct. ejerandele eller stemmerettigheder er forpligtet til at indberette kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen. Det krav gælder også, selvom der i det enkelte indkomstår ikke er blevet foretaget kontrollerede transaktioner.

En hovedaktionær skal indberette art og omfang af kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen. Den forpligtelse gælder, uanset om der ikke har været kontrollerede transaktioner mellem hovedaktionæren og selskabet i det relevante indkomstår.

Bilag 05.021
Indberetningen for hovedaktionæren foregår via bilag 05.021.

Ejer hovedaktionæren flere selskaber med mere end 50 pct. enten direkte eller indirekte, lægges de kontrollerede transaktioner sammen i et bilag. En hovedaktionær indberetter dermed kun et bilag – uanset antal selskaber, der ejes.

En hovedaktionær kan nøjes med at udfylde rubrik 1-9, hvis der 1) ikke har været kontrollerede transaktioner eller 2) de kontrollerede transaktioner har bestået af kontant udbetalt løn og/eller deklaret udloddet udbytte. Kontrollerede transaktioner derudover skal altid indberettes, og alle felter i bilag 05.021 vil skulle udfyldes.

Bilaget er et tillæg til hovedaktionærens selvangivelse (oplysningsskemaet), og fristen for indsendelse for indkomståret 2019 er derfor 1. september 2020 kl. 9.

Bilaget skal indsendes via kontaktformularen i TastSelv Borger.Dette gøres ved at vælge
1) Kontakt i menu
2) Vælg skriv til os
3) Vælg indsend/indberet til os (fx blanket)
4) Vælg oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021)

Hvornår er man hovedaktionær?
Man er hovedaktionær, når man ”… direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne…”

Ved bedømmelsen af om en aktionær har bestemmende indflydelse, skal man også inddrage ejerandele eller stemmeandele, som ejes af nærtstående.

Nærtstående defineres som ”… skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.”

Indberetningen er omfangsrig. Skulle du have behov for hjælp, så tag kontakt til os.

Spørg en ekspert

Martin Steen Schrøder Siersen
Statsautoriseret revisor
+45 5488 3102 / 5134 6080
msss@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os