COVID-19: Lønkompensationsordningen styrkes

Loftet for lønkompensationsordningen hæves til 30.000 kr. for alle lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensationsordningen.

Forhøjelse af støtten
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til lønmodtagere, der er i fare for at miste deres job som følge af COVID-19.

Aftalen betyder, at lønkompensationsniveauet for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra henholdsvis 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. per måned per fuldtidsansat omfattet af lønkompensationsordningen.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, vil også være omfattet af det højere støtteniveau.

Vil du vide mere?
De virksomheder, der allerede nu er alvorligt økonomisk udfordret som følge af COVID-19, bør undersøge, i hvilket omfang de kan blive omfattet af lønkompensationsordningen, og om det er den rette hjælpepakke at benytte sig af. Du velkommen til at kontakte Peter Kamper eller Thomas Bylov telefon 5485 1133

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os