Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020.


Med politisk aftale 15. juni 2020 etableres en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger. Den nye ordning vil hovedsageligt fokusere på brancher med forbud mod at holde åbent, brancher berørt af forsamlingsforbuddet samt brancher berørt af grænselukninger.


Vi giver et overblik over ordningen pr. 15. juni 2020.

Den nye ordning vil således være for virksomheder, som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Den nye ordning vil således gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. Virksomheder, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra den 9. juli 2020 til den 8. august 2020.

En virksomhed vil få mulighed for at få kompensation på mellem 25-80 pct. af deres faste omkostninger, hvor kompensationsniveauet gradvist stiger med virksomhedens omsætningsnedgang. Der stilles krav om, at omsætningen er faldet mindst 35 pct. sammenlignet med referenceperioden for at kunne få kompensation. En virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt virksomheden ingen omsætning har i perioden.

Kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juni til 31. august 2020 

Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, vil blive beregnet efter følgende trappe: 
– 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-40 pct. 
– 30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-45 pct. 
– 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 45-50 pct. 
– 40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 50-55 pct. 
– 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 55-60 pct. 
– 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-65 pct. 
– 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 65-70 pct. 
– 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 70-75 pct. 
– 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 75-80 pct. 
– 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-85 pct. 
– 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 85-90 pct. 
– 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 90-100 pct.

En virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt virksomheden ingen omsætning har i perioden.

Støttegrænser
En virksomhed vil maksimalt kunne få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for den samlede periode fra den 9. juli 2020 til den 31. august 2020. En virksomhed, hvor forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, vil maksimalt kunne få udbetalt 30 mio. kr., idet ordningen for denne målgruppe løber fra 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.

Der indføres samtidig et højere minimumsstøtteniveau ved, at en virksomhed som minimum skal have faste omkostninger på 8.000 kr. for perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020 for at kunne søge ordningen.

En virksomhed, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem, skal kunne dokumentere faste omkostninger på minimum 4.000 kr. for perioden den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

Elementer fra gældende kompensationsordning for faste omkostninger, der også vil gælde i den nye ordning:
Herunder følger en række komponenter fra den gældende kompensationsordning, som også vil gælde i den nye

  • Virksomhederne skal være registreret i CVR senest 9. marts 2020.
  • Der ydes kompensation på CVR-nummer, både for at sikre hurtig udbetaling af midlerne, og for at risikoen for fejl og svindel reduceres.
  • Der skal ansøges på ny i den nye ordning for at kunne få kompensation, og virksomhedernes ansøgning om kompensation for faste omkostninger skal vedlægges en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt, uafhængig revisor, så risikoen for fejl og svindel reduceres.
  • Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorpåtegning i forbindelse med ansøgning, såfremt virk-somhedens ansøgning udløser kompensation. Godtgørelse til revision kan dog maksimalt udgøre 16.000 kr.
  • Der ydes ikke kompensation for omkostninger, som godtgøres på anden vis.

Specifikke krav til dokumentation
Der vil gælde følgende specifikke krav for, hvordan virksomhederne skal dokumentere, at de er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner, med henblik på at kunne opnå kompensation

Det vil være nødvendigt at sikre, at virksomhedernes dokumentation har en høj sikkerhed og det skal være muligt at kontrollere dokumentationen. Der vil blive fastsat nærmere bestemmelser om dette ved bekendtgørelse og vejledning i forbindelse med implementeringen af ordningen.

Forbehold
Der tages forbehold for, at ordningen vil skulle statsstøttegodkendes, herunder at implementering af ordningen vil afhænge af, hvad der efter en dialog med EU-Kommissionen er muligt at få statsstøttegodkendt.

Hjælp til ansøgning?
I Lou Revision står vi altid klar med kompetent rådgivning, så du og din virksomhed er sikret den rette hjælp i forbindelse med Covid-19 hjælpepakker og ansøgninger.

Spørg en ekspert

Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os