Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Med seneste weekend-udspil på corona-hjælpeområdet har en række partier indgået aftale om en sommerpakke, der blandt andet indeholder en midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse.
Vi kigger på den midlertidige forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, for hvordan er det nu med reglerne?

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer dit sommerhus eller din feriebolig, og du kan vælge mellem et bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget, og fradraget gælder pr. bolig.
Den nye aftale betyder, at bundfradraget hæves fra 41.800 kr. til 60.000 kr. i indkomståret 2020. Tanken er, at det vil være en lempelse for udlejere af sommerhuse, der har lejeindtægter over 41.800 kr. årligt, og vil samtidig øge tilskyndelsen til at udleje sommerhuse i 2020, hvilket kan skabe mere aktivitet og beskæftigelse i sommerhusområdet.

Sådan er reglerne for udlejning af sommerhus eller feriebolig
Vi gennemgår her reglerne for udlejning af feriebolig, som du selv anvender delvist. Bruger du kun din feriebolig til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning, og her gælder andre regler.

Bundfradrag
De første 11.500 kr. pr. fritidsbolig i 2020 (11.200 kr. i 2019) er skattefrie, hvis du lejer ud privat.
De første 41.800 kr. pr. fritidsbolig i 2020 (40.900 kr. i 2019) er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau. Når du lejer ud gennem et bureau, som indberetter til SKAT, får du automatisk bundfradrag. Det er dette fradrag, som den nye pakke berører, idet bundfradraget, som nævnt ovenfor, hæves fra 41.800 kr. til 60.000 kr. i indkomståret 2020.

Du skal betale skat af 60 procent af din indtægt ud over bundfradraget, og du får ikke fradrag for dine faktiske udgifter ved denne ordning.

Er I flere, der ejer samme bolig, skal lejeindtægt og bundfradrag fordeles efter ejerforhold.

Regnskabsmæssigt fradrag
Du betaler skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter. Indtægten regnes som kapitalindkomst.

For at benytte denne ordning, skal du føre en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du skal fremvise til SKAT på forlangende. Du skal også kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

For lejeindtægter regnes her det samlede beløb, du modtager, inklusive lejeres eventuelle betaling for el, vand og varme.

For udgifter regnes de udgifter, du har i den periode, du udlejer boligen, herunder el, varme og vand. Du kan også fratrække eventuelle annonceudgifter samt vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).

Vær opmærksom på, at du ikke kan trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Du får endvidere fradrag for ejendomsskat i de uger, du lejer ud og du skal heller ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor din feriebolig er udlejet.

Vi hjælper dig altid med at undgå fejl.
Er du i tvivl, eller har du andre udlejningskombinationer end dem, vi har skitseret her, så er du velkommen til at kontakte os.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os