Moms ved salg af gavekort – nye regler træder i kraft pr. 1. juli 2019

Udsteder du gavekort i dag – eller vouchers som det hedder i fagsprog – skal du være opmærksom på nye regler, herunder at kunne håndtere gavekort som er udstedt tidligere.

Som følge af nye fælles EU-regler skal momsen vedrørende gavekort fremadrettet opkræves og afregnes når gavekortet udstedes, når der er tale om såkaldte ”single purpose vouchers”. Det betyder, at udstederen af gavekortet ikke som i dag kan vente med at afregne moms til gavekortet indløses. Udstederen slipper dermed heller ikke længere for at afregne moms af gavekort, der ikke indløses.

”Single purpose vouchers” er kendetegnet ved, at de alene kan benyttes til ét formål, hvilket vil sige at landet hvor varen/ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved gavekortets udstedelse. Det er vigtigt at notere sig, at begge betingelser skal være opfyldt.

Eksempler på gavekort efter 1. juli 2019, med angivelse af hvornår
moms opkræves:

Et gavekort til en detailbutik, hvor de varer, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren. Moms ved udstedelse
Et gavekort til en tøjkæde i Danmark, hvor gavekort kan anvendes i alle kædens butikker, her typisk selvstændige virksomheder. Momsen er kendt på tids- punktet for udstedelsen af voucheren. Moms ved udstedelse
Et gavekort som kan indløses på en række cafeer og restauranter i Danmark. Momsen er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren. Moms ved udstedelse
Et gavekort til et weekendophold som kan anvendes i Danmark samt evt. Tyskland og Sverige. Moms ved indløsning
Et gavekort til en handelsstandsforening eller forretninger, hvor der sælges momsfrie varer/ydelser (aviser, frimærker, momsfrie sundheds-behandlinger) samt varer med moms. Moms ved indløsning

Ulemper som følge af lovændringen – Hvad betyder det for dig

Der skal afregnes moms når gavekortet udstedes (ingen likviditetsfordel længere)
Der afregnes fremadrettet også moms af gavekort, der ikke bliver indløst
Din virksomhed skal have tilpasset IT-systemer, forretningsgange, kasseapparat mm
De virksomheder, der modtager gavekort skal operere med både gamle og nye regler i en periode. Efter de gamle regler for gavekort udstedt inden 1. juli 2019, og efter de nye regler for gavekort udstedt efter 1. juli 2019

Er du i tvivl, i forhold til hvad der gælder for din forretning, eller hvordan du i praksis skal håndtere gavekort, så er du velkommen til at kontakte os.

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os