Ny Covid-19-aftale om hurtigere udbetaling

Folketinget satte i slutningen af april turbo på udbetaling af lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for selvstændige.
Det følges nu op med en aftale, som er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.

Det er besluttet at sikre hurtigere udbetaling af kompensationsordningen for faste omkostninger. Der er i den forbindelse vedtaget en række tiltag, og disse forventes at reducere sagsbehandlingstiden og samtidig styrke kontrollen betragteligt. I øjeblikket er sagsbehandlingstiden på ordningen for faste omkostninger på under to uger.

”For mange virksomheder har corona-krisen sat dybe spor, og ikke af den gode slags. Jeg ved, mange har akut brug for hjælp, og derfor vil regeringen nu sammen med et bredt flertal af Folketingets partier sørge for, at vi får hjælpen til f.eks. tunge poster som husleje ud endnu hurtigere. Det håber jeg, vil give ekstra ro i maven der, hvor regningerne hober sig op,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Aftalen indebærer samtidig en styrkelse af indsatsen mod svindel med hjælpepakkerne, blandt andet ved hjælp af et brugerpanel og en ekstern ekspertgruppe.

Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

  • En fast track-løsning, hvor virksomhederne hurtigt kan få udbetalt kompensation for de omkostninger, de nemt og enkelt kan dokumentere, som f.eks. lejekontrakter.
  • Øget brug af straksbehandling. Dermed kan en række oplysninger i ansøgningen om kompensation for faste omkostninger lægges til grund for udbetaling uden yderligere indledende kontrol.
  • Der udarbejdes en digitaliseret revisorerklæring, så revisor skal anvende en fast skabelon i forbindelse med virksomheders ansøgning om kompensation for faste omkostninger.
  • Der etableres en whistleblower-ordning, som giver medarbejdere, virksomheder, organisationer mv. mulighed for at indberette oplysninger om muligt svig. Ordningen indrettes, således at anmelder er anonym, dog med den undtagelse, at en snæver kreds af betroede medarbejdere i Erhvervsstyrelsen, skal kunne identificere anmelder med henblik på at få oplysninger bekræftet eller ud- dybet.
  • Der nedsættes en ekstern ekspertgruppe, der får til opgave at afdække, hvilke former for svig hjælpepakkerne åbner for, og hvilke yderligere typer kontrol, der kan være effektive i den henseende.
  • Der nedsættes et brugerpanel bestående af virksomheder, der er i målgruppen for kompensationsordningerne. Panelet skal rådgive om, hvorledes svindel og svig i kompensationsordningerne kan undgås.

Endelig får Erhvervsstyrelsen øget mulighed for at inddrage specialister i de mest komplicerede sager. Den politiske aftaletekst kan ses her:

Erhvervsministeriet politisk aftale 20. maj 2020.

Vi holder os hele tiden ajour på området, så vi kan hjælpe dig og din virksomhed, med at søge kompensationsordninger.

Spørg en ekspert

Peter Kamper, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3100 / 4051 3602
peter@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os