Ny ferielov

En ny ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov gør det muligt at afholde ferie umiddelbart efter, at den er optjent. Desuden kan lønmodtagere afholde betalt ferie i det første år af deres ansættelse, hvor feriedagene hidtil skulle optjenes væsentligt forskudt i forhold til ferieafholdelsen.

Den nye ferielov ændrer ikke på optjeningen af ferie generelt. Funktionærer har fortsat ret til ferie med ferietillæg, og optjeningen er fortsat 2,08 feriedag månedligt. Timelønnede har fortsat ret til feriegodtgørelse og feriepengene udgør fortsat 12,5 procent.

Informer medarbejderne om ferielovens konsekvenser.
Inden samtidsferie bliver en realitet den 31. august 2019, bør du som arbejdsgiver have informeret alle medarbejderne om den nye ferielov. Det skal overvejes om der er behov for nye ansættelseskontrakter og/eller tilpasning af personalehåndbøger. Det skal aftales om der i din virksomhed skal være mulighed for at afholde ferie, før denne er optjent. Denne ”forskudsferie” vil så blive afviklet i takt med at medarbejderen optjener retten til den afholdte ferie. I Danmark er der for eksempel tradition for at holde efterårsferie i oktober. Men når ferieloven træder i kraft og ferieåret starter pr. 1. september, vil man kun kunne nå at optjene 2-3 dages ferie inden efterårsferien i oktober. Ønsker man at holde en uges efterårsferie, så mangler man derfor som medarbejder 2-3 feriedage.

Eftersom man har krav på 5 ugers ferie, vil man naturligvis selv kunne betale de 3 dage. Arbejdsgiveren har i den forbindelse mulighed for at give ferie på forskud mod individuel skriftlig aftale herom. 

Nugældende regler
I dag optjener lønmodtagere ferie i kalenderåret, eksempelvis fra 1. januar til 31. december 2017, som først kan afholdes fra 1. maj 2018 til 30. april 2019. Derved kan der gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til den afholdes. Med de nye regler kan lønmodtagere afholde ferie i samme periode, som ferien optjenes. Det nye ferieår, hvor ferie optjenes, ændres fra kalenderåret, som vi kender det i dag, til perioden 1. september til 31. august. Optjeningsåret vil udgøre 12 måneder, første gang fra 1. september 2020 til 31. august 2021, mens perioden for ferieafholdelsen vil udgøre 16 måneder, fra 1. september 2020 til 31. december 2021. De nye regler får betydning for både lønmodtagere og arbejdsgivere.

For en nyansat, der eksempelvis starter job 1. januar 2021, og som ikke tidligere har kunnet optjene ferie, betyder det, at den nyansatte allerede måneden efter kan afholdes 2 feriedage. Og hvis man sparer feriedage op til afholdelse af ferie i juli 2021, svarer det til cirka 12 feriedage eller cirka 2,5 ugers ferie.

For arbejdsgiverne vil det til den tid give lidt administrative udfordringer, da det vil betyde ændringer i blandt andet ansættelseskontrakter, nogle lønsystemer skal tilpasses i forhold til automatiske feriepengeberegninger og indregning af feriepengeforpligtelser i virksomhedens regnskaber skal tilpasses.

Du skal sikre dig at det lønsystem som virksomheden anvender, kan håndtere medarbejdernes feriedage, således at begge parter har samme overblik og billede af status på ferie. Langt de fleste gængse lønsystemer bliver opdateret til at kunne holde styr på ferieregnskabet.  Som virksomhed skal du sikre dig, at systemet tager højde for aftaler og regler, som gælder for din virksomhed og du skal sørge for, at få implementeret en eventuel ny administrativ praksis.

Overgangsordning
I overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020 skal der for alle medarbejdere foretages opgørelse af antal feriedage og feriemidler. Disse feriemidler skal indefryses og indberettes. I den forbindelse skal det vurderes om de tilgodehavende feriemidler skal afregnes til fonden eller beholdes i virksomheden mod indeksering af det skyldige beløb. Har virksomheden indeståender – måske med negativ rente og en lånemulighed lavere end den forventede indeksering, så skal virksomheden overveje at betale det fulde beløb. Har virksomheden en højere lånerente end den forventede indeksering, så skal virksomheden vente med at betale. Midlerne kan til hver tid indbetales. Ved betaling, så reduceres virksomhedens likvide beredskab og ingen ved hvad fremtiden bringer.

Tag gerne en drøftelse med din revisor herom, så du kan træffe den rette beslutning for dig som arbejdsgiver i din virksomhed.