Den 10. januar 2020 trådte nye regler om indberetning af reelle ejere i kraft. Ændringerne er implementering af EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

De nye regler betyder, at:

  • Ændringer til allerede registrerede oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register skal indberettes til styrelsen hurtigst muligt. Dette følger af nye bestemmelser i de forskellige selskabsretlige love.
  • Virksomhederne mindst en gang årligt skal undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten – Kravet gælder med virkning fra den førstkommende generalforsamling efter 10. januar 2020.
  • Virksomhederne skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om de reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

 

Reglerne kan medføre tvangsopløsning

Manglende overholdelse af ovenstående kan i sidste ende medføre tvangsopløsning af selskabet, og reglerne gælder for alle typer virksomheder, som er pligtige til at registrere reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register.

Erhvervsstyrelsen har den 20. december 2019 udarbejdet en vejledning om ”Indberetning om reelle ejere”. Du kan finde vejledningen her.


Hvidvask, din revisor og din virksomhed

Din revisor er samtidig blevet pålagt at påse, at registreringerne af reelle ejere er korrekte og vil skulle indberette eventuel uoverensstemmelse til Erhvervsstyrelsen.

Har du sprøgsmål til loven, din og/eller din revisors holdning, så er du meget velkommen til at kontakte Martin Steen Schrøder Siersen T. 5488 3102

Book et møde – hos os er første møde altid gratis!

Artiklen er skrevet af Dansk Revision.

Spørg en ekspert

Martin Steen Schrøder Siersen
Statsautoriseret revisor
+45 5488 3102 / 5134 6080
msss@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os