Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020

Der er forskel på repræsentations-, personale- og markedsføringsudgifter. Så hvad kan du trække fra?
Reglerne er lidt snørklede og du kan eksempelvis trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra som driftsomkostninger, hvorimod din gæstfrihed over for forretningsforbindelser regnes for kommerciel karakter og du kan således kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt.

SKAT er ikke altid enig med virksomheders fortolkning af, hvad der er henholdsvis reklame-, personale- og repræsentationsudgifter. Forskellen ligger i størrelsen på fradraget, og vi gennemgår her de generelle tolkninger samt krydrer med et skematisk overblik.

Reklameudgifter
Du kan fratrække reklame- og salgsudgifter fuldt ud som driftsomkostninger. Det gælder både skatte- og momsmæssigt.

Udgifterne er generelt karakteriseret ved, at de afholdes over for en ubestemt kreds af personer uden for virksomheden.

Repræsentationsudgifter
Når du afholder udgifter i repræsentationsøjemed, regnes det normalt som udtryk for en kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Det drejer sig typisk om drikkevarer, måltider, udflugter, gaver og anden form for opmærksomhed.

Repræsentation er altså ikke reklame og det kan kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt. Er der tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter, stiller sagen sig lidt anderledes.

Fradrag for repræsentationsudgifter forudsætter normalt, at bilaget er:
Dateret
Indeholder oplysninger om hvilke ydelser, det vedrører
Hvilken anledning udgifterne afholdes i
Navne på deltagerne
Bilaget er kvitteret af udsteder samt hvem det er udstedt til

Personaleudgifter
Herved forstås skattemæssigt udgifter afholdt til din virksomheds medarbejdere, herunder eventuelle bestyrelsesmedlemmer. Der er tale om udgifter, der afholdes for at forbedre arbejdsmiljøet eller som led i personalepleje m.v.

Det drejer sig blandt andet om gaver, underholdning og kost. Der er fuldt fradrag skattemæssigt for disse udgifter, men som hovedregel intet fradrag momsmæssigt.

Er der tale om blandede arrangementer, kan der eventuelt ske fradrag efter en nærmere opdeling af udgifterne.

Skematisk overblik
Nedenstående skema kan hjælpe dig til at få afklaret fradragsretten i de fleste, forekommende dagligdagstilfælde. Skemaet taget sin udgangspunkt i en virksomhed med fuldt momsfradrag. Andre virksomhedstyper kan have andre fradragsrettigheder.

Spørg en ekspert

Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os