Undgå beskatning af fri bil

SKAT har i et nyligt styresignal ændret praksis for beskatning af fri bil i de tilfælde, hvor en bil ikke anvendes hele året og man derfor ønsker at undgå beskatning af fri bil i netop disse perioder.
Det har typisk været i de situationer, hvor man har en bil, der kun anvendes i sommerhalvåret, at der har været et ønske om at undgå fri bil beskatning i vinterhalvåret. Det var netop baggrunden i en sag, der har ændret praksis.

Indtil dette styresignal forelå, var det praksis, at man skulle aflevere bilens nummerplader hos Motorstyrelsen og samtidig lade bilen stilstandsforsikre hos forsikringsselskabet for ikke at blive beskattet af fri bil. Det har særligt været hovedaktionærer, som praksis har omhandlet.

Ny praksis
På baggrund af en nylig afsagt byretsdom har SKAT dog ændret praksis og i den anledning udsendt et styresignal om den ændrede praksis.

Ifølge Styresignalet vil SKAT fremadrettet stille følgende krav til at man kan undgå fri bil beskatning
• Der i husstanden er yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov
• Den omhandlede bil er egnet til anvendelse ved varetagelsen af de opgaver, der skal udføres i hovedaktionærselskabets interesse
• Nummerpladerne til bilen er afmonteret og samtidig afleveret hos forsikringsselskabet, hvori bilen er forsikret eller evt. en forsikringsmægler
• Bilens forsikring ændres til en stilstandsforsikring
• Bilen er henstillet en vis distance fra hovedaktionærens private bopæl og i øvrigt ikke benyttes i perioden

Dermed er det muligt at undgå beskatning af fri bil i stilstandsperioder.
SKAT stiller ikke krav om, at der i stilstandsperioder er udarbejdet en rådighedsfraskrivelse eller en kørebog. De nye krav i styresignalet må dog anses for en skærpelse af tidligere praksis.

Få vores publikation med alle regler og takster – let og overskueligt

Genoptagelse
Ifølge styresignalet kan man anmode om genoptagelse tilbage til indkomståret 2010, hvis man er blevet underkendt i forbindelse med, at man har haft deponereret nummerpladerne.

Der er 6 måneder til at anmode om genoptagelse regnet fra og med d. 31. januar 2020. Man skal kontakte SKAT via tast selv eller til:
Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

FAKTA OM STYRESIGNALER
Hvad er et styresignal? Styresignaler er bindende tjenestebefalinger, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge.

Styresignalet skal, som en særlig type bindende tjenestebefaling, sikre ensartethed i regelanvendelsen på SKATs områder.

Styresignaler bruges, når:
• Der fastlægges praksis på områder, hvor der ikke allerede er fastlagt en praksis.
• Der ændres eller præciseres praksis, f.eks. som følge af en afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten.

Det er fastslået i domspraksis, at da et styresignal fastlægger gældende praksis, så kan borgere og virksomheder regne med, at det er retsligt gyldigt i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder.

Vil du vide mere om styresignaler eller beskatning af fri bil?
Så tag kontakt til os.

Artiklen er skrevet af Dansk Revision.

Spørg en ekspert

Thomas Bylov, Partner
Registreret revisor
+45 5488 3116 / 2096 1196
thomas@lourevision.dk

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os