Vand og elafgift – Hvad kan din virksomhed få godtgjort?
Vi har gjort det lettere for din virksomhed.

Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber el og vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål, og de fleste virksomheder kan få godtgjort elafgiften, vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgift i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms.

 

Vi har udarbejdet et regneark, som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el-og vandfakturaen.

Arket et simpelt at bruge, og giver dig et hurtigt overblik over afgifter, forbrug af el- og vand samt moms.
Din virksomhed kan anvende arket til afstemning og kontering af el- og vandfakturaen
Du kan skrive de kontonummer du i din virksomhed vanligt anvender til at kontere vandafgift, forbrug af vand, elafgift og forbrug af el, samt moms af el og vand. Når du har skrevet kontonummeret i arket, så skulle det gerne være let at finde og bruge ved næste afstemning af afgifter.
Arket beskriver forudsætninger samt hvad du skal være opmærksom på.

Du finder arket til download i VÆRKTØJER & DOWNLOADS

Generelt om fradrag for energi- og vandafgifter
Afgifterne fremgår af den faktura, du modtager fra din leverandør.
Er du momsregistreret, kan du få fradrag for nogle af afgifterne, når du bruger el eller vand til visse formål.
På din momsindberetning er der felter til fradrag for elafgift og vandafgift. Hvis du kan få fradrag skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.
Er du ikke momsregistreret, kan du ikke trække energiafgiften fra.

Fradrag for elafgift
Når du bruger el i din momsregistrerede virksomhed, kan du som hovedregel trække elafgiften fra.
Det gælder for virksomheder som anvender el til procesformål, som kan være drift af maskiner, produktionsanlæg, pumper og motorer. Det gælder dog ikke for bilagsvirksomheder, som fx advokater, revisorer, og bureauer. Der er forskellige fradragssatser afhængig af, hvilke formål du bruger elektriciteten til. Du kan trække mest elafgift fra, når du bruger el til de formål som kaldes procesformål.

Fradrag for vandafgift
Når du bruger vand i din momsregistreret virksomhed, kan du som hovedregel trække hele vandafgiften inkl. drikkevandsbidrag fra. Det gælder for virksomheder med liberalt erhverv, at de har mulighed for at få godtgjort vandafgiften. Hvis du både bruger vand i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg, kan du kun få fradrag for den del af vandafgiften, der vedrører din momspligtige virksomhed.

Ring mig op

Vi kontakter dig snarest muligt inden for vores åbningstid

Skriv til os