Værktøjer og downloads

Lou Revision laver løbende små værktøjer og giver dig tips, som hjælper dig og din virksomhed i den daglige drift.

Vandafgift og elafgift

Hvad kan din virksomhed få godtgjort?

Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber el og vand. Momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse formål, og de fleste virksomheder kan få godtgjort elafgiften, vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgift i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms.