Services

Vi løser opgaver indenfor bl.a. revision, regnskab og skatterådgivning for både store og små virksomheder

Køb og salg af virksomheder

Vi tilbyder rådgivning ved både køb og salg af virksomhed. Vi hjælper dig med at fastsætte værdien af en virksomhed ud fra en finansiel- og strategisk analyse af virksomheden. Ved salg udarbejder vi salgsmateriale, undersøger markedet for mulige købere og rådgiver i forhold til skat og lignende.

I en købssituation kan vi bistå den interesserede køber i forbindelse med værdiansættelse, kapitalfremskaffelse m.m. Hav os med på sidelinjen for at sikre dig størst muligt udbytte – Vi styrer processen, mens du fokuserer på driften af din virksomhed.

Landbrug

Vores kompetente landbrugsrådgivere hjælper dig med regnskab, bogføring, lønregnskab, budgetter, finansiering, investeringer, generationsskifte m.m. – så du kan fokusere på driften. Vi har stort lokalt kendskab og viden indenfor såvel planteavl som dyrehold. Vi holder os ajour omkring lovgivning og skatteforhold.

Økonomisk rådgivning

Vi har altid et stort indblik i kundens økonomiske forhold, og har derfor en god mulighed for at give dig en tilbundsgående økonomisk rådgivning som kan hjælpe dig med at få et overblik over din virksomheds økonomi. Vi hjælper dig med at se muligheder som bl.a. investeringer, virksomhedsomdannelser m.m. Desuden rådgiver vi dig ved generationsskifte, due deligence og meget mere.

Outsourcing

Du ved bedst, når det gælder drift af din virksomhed og vi er eksperter i det administrative. Vi kan varetage din bogføring og lønkørsel eller du kan overlade hele den administrative del af din virksomhed til os, så du kan bruge dine ressourcer på drift og udvikling af din virksomhed.

Skat, moms og afgifter

Reglerne omkring skat, moms og afgifter ændrer sig løbende. Lou Revision følger hele tiden med i lovgivning og regler på området, så vi kan sikre dig, at du overholder lovgivningen og samtidigt at du får det fulde udbytte af de muligheder, som de forskellige skatteregler giver mulighed for.

Strategisk sparring

Lou Revision rådgiver i forretnings- og skattestrategi, tilkøb og frasalg af aktiviteter og kan ligeledes hjælpe med implementering af strategien. Vi er din sparringspartner, når det gælder om at fastholde de gode resultater og fortsat udvikle din forretning.

Virksomhedsudvikling

Vi rådgiver både på det strategiske plan såvel som det operationelle plan. Derfor kan vi hjælpe dig med at udvikle din forretning – hvad enten det gælder om at professionalisere arbejdsstyrken, effektivisere arbejdsprocesserne, rådgive om i hvilken retning du skal gå, for at opnå det du ønsker af din forretning eller noget helt andet.

Se de fire grundpakker vi tilbyder

Mikro, Basis, Rådgiver, Sparring

Vi er specialister i produktions-virksomheder på eksportmarkedet

Benyt dig af vores erfaring og viden, hvis du overvejer at sælge dine produkter i udlandet.

Dine lokale eksperter i drift og udvikling af landbrugsvirksomheder

Vi hjælper med alt fra regnskab og bogføring til sprøjtejournaler og ansøgning om hektarstøtte

Lou Revision

Har du behov for hjælp?

Kontakt os gerne for et godt råd eller et uforpligtende tilbud.

Eksempler på revisionsydelser

Vi løser opgaver for både store og små virksomheder.

Mikro
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Digital underskrift
Basis
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Digital underskrift
 • Internt regnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Indberetning af selvangivelse
Rådgiver
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Digital underskrift
 • Internt regnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Indberetning af selvangivelse
 • Indberetning af udbytteangivelser
 • Standard generalforsamlingsreferat
Sparring
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Digital underskrift
 • Internt regnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Indberetning af selvangivelse
 • Indberetning af udbytteangivelser
 • Standard generalforsamlingsreferat
 • Assistance med estimat på slutskatten på indkomståret
 • Betalingsinformation til indbetalinger til udbytteskat og selskabsskat etc.
 • Gennemgang og løbende sparring og drøftelse af virksomhedens udvikling på baggrund af kvartalsbalancer
 • Årlig analyse og gennemgang af virksomhedens økonomiske udvikling
 • To årlige møder med regnskabsgennemgang sparring og drøftelse af optimeringsmuligheder